Aims

To promote and nurture Froebelian principles and progressive pedagogical practice in primary and early childhood education 

To foster teacher and learner agency in educational settings  

To share research, practice and critical reflection in a community of learners   

To maintain an archive of Froebel literature 

Aidhmeanna:

Prionsabail Froebel agus cleachtas teagaisc forásach a chur chun cinn agus a chothú san oideachas bunscoile agus luath-óige

Múinteoirí agus foghlaimeoirí a chumasú i suímh oideachais 

Taighde, cleachtas agus machnamh criticiúil a chomhroinnt i measc pobal foghlaimeoirí  

Cartlann foilseachán i leith chur chuige Froebel a choinneáil ar bun