Mission Statement

Guided by the philosophy of Friedrich Froebel, our mission is to create an Irish-based community of Froebelian educators. The network will provide a supportive and collegial space to develop and share child-centred and play-based educational theories and practices. Our core values include care, collaboration, creativity, inclusion, love, pursuit of excellence, reflection and social justice.

Ráiteas Misin Líonra Froebel na hÉireann  

Táimid faoi threoir ag fealsúnacht Friedrich Froebel agus is é an misean atá againn pobal oideachasóirí a chleachtann cur chuige Froebel a bhunú in Éirinn. Beidh an líonra sin ina spás tacúil, comhghleacúil chun teoiricí agus cleachtais oideachais a fhorbairt agus a chomhroinnt, ar cinn iad atá dírithe ar leanaí agus bunaithe ar an spraoi. I measc ár mbunluachanna tá cúram, comhoibriú, cruthaitheacht, cuimsiú, grá, barr feabhais, machnamh agus ceartas sóisialta.